Swarovski  #2028平底貼鑽
本頁產品限網路訂購,如要來店取貨請先網路下單再約時間來店取貨

 

本頁產品為奧地利水晶售出恕不退換

購買大包裝請E-mail或來電詢問

 

#001Crystal

No.5-1-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$60

No.6-1-50 (ss6/2mm)   50顆NT$60

No.7-1-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$60

No.9-1-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$75

No.10-1-50(ss10/2.8mm)50顆NT$75

No.12-1-50(ss12/3mm)  50顆NT$80

No.16-1-50(ss16/4mm)  50顆NT$90

No.20-1-10(ss20/4.8mm)10顆NT$30

No.30-1-10(ss30/6.5mm)10顆NT$55

No.34-1   (ss34/7.2mm) 1顆NT$8

No.40-1   (ss40/8.6mm) 1顆NT$11

No.48-1   (ss48/11mm)  1顆NT$16

CAB彩白

No.5-1-1-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$80

No.7-1-1-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$80

No.9-1-1-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$85

No.12-1-1-50(ss12/3mm)  50顆NT$90

No.16-1-1-50(ss16/4mm) 50顆NT$100

No.20-1-1-10(ss20/4.8mm)10顆NT$45

No.30-1-1-10(ss30/6.5mm)10顆NT$75

No.34-1-1   (ss34/7.2mm) 1顆NT$10

No.40-1-1   (ss40/8.6mm) 1顆NT$13

No.48-1-1   (ss48/11mm)  1顆NT$18

#202Aquamarine水藍

No.5-2-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-2-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-2-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-2-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-2-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-2-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-2-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-2   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#211Lt.Sapphire淺寶藍

No.5-3-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-3-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-3-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-3-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-3-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-3-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-3-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-3   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#206Sapphire寶藍

No.5-4-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-4-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-4-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-4-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-4-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-4-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-4-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-4   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#223Lt.Rose淺粉紅

No.5-5-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-5-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-5-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-5-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-5-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-5-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-5-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-5   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#209Rose粉紅

No.5-6-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-6-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-4-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-6-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-6-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-6-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-6-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-6   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#207Lt.Siam鮮紅

No.5-7-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-7-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-7-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-7-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-7-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-7-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-7-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-7   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#203Topaz金黃

No.5-8-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-8-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-8-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-8-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-8-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-8-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-8-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-8   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#204Amethyst

No.5-10-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-10-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-10-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-10-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-10-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-10-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-10-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-10   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#280Jet

No.5-11-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-11-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-11-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-11-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-11-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-11-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-11-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-11   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#212Lt.Amethyst淺紫

No.5-12-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-12-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-12-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-12-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-12-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-12-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-12-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-12   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#214Peridot果綠

No.5-15-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-15-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-15-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-15-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-15-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.30-15-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-15   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#539Tanzanite紫藍

No.5-16-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-16-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-16-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-16-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-16-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-16-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-16-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-16   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#249Citrine黃水晶

No.5-22-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-22-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-22-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-22-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-22-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-22-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-22-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-22   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

#226Lt.Topaz淺金黃

No.5-49-50 (ss5/1.9mm) 50顆NT$70

No.7-49-50 (ss7/2.3mm) 50顆NT$70

No.9-49-50 (ss9/2.7mm) 50顆NT$80

No.12-49-50(ss12/3mm)  50顆NT$85

No.16-49-50(ss16/4mm)  50顆NT$95

No.20-49-10(ss20/4.8mm)10顆NT$35

No.30-49-10(ss30/6.5mm)10顆NT$65

No.34-49   (ss34/7.2mm) 1顆NT$9

   

 

詢問信箱:diylife@diy-life.com.tw
服務電話:(06)2152255 (06)2151777
訂購前請先詳讀訂購須知